1 listopada rusza nowa edycja Studenckiego Programu Stypendialnego - dla studentów wyjeżdżających za granicę!

Stypendium dla studentów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich studiujących na uczelniach zagranicznych

Kto może aplikować?

O stypendium mogą ubiegać się studenci III roku i lat wyższych studiów jednolitych magisterskich, III roku i lat wyższych studiów I stopnia oraz studiów II stopnia studiujący w systemie studiów stacjonarnych na uczelniach publicznych i niepublicznych, którzy uzyskali prawo do studiowania na uczelniach zagranicznych.

Warunkiem koniecznym do uzyskania stypendium przez studentów III roku i lat wyższych studiów jednolitych magisterskich, III roku i lat wyższych studiów I stopnia oraz studiów II stopnia studiujący w systemie studiów stacjonarnych na uczelniach publicznych i niepublicznych na uczelniach zagranicznych jest spełnienie następujących kryteriów:

 

  • uzyskanie prawa do studiowania na uczelni zagranicznej;
  • osiągnięcia w dziedzinie nauki.

Ile wynosi stypendium?

500 zł miesięcznie.

Jak długo można pobierać stypendium?

Maksymalnie przez 9 miesięcy.

Kiedy i gdzie można aplikować?

od 1 do 30 listopada za pomocą aplikacji internetowej dostępnej na: sps.cui.wroclaw.pl

Więcej informacji na:

Studencki Program Stypendialny