Zapraszamy na warsztaty dotyczących programu Marie Curie Individual Global Fellowship. Politechnika Wrocławska, 24.05

Jak zyskać minimum dwa lata w drodze do habilitacji i zacząć myśleć o swoim własnym zespole badawczym? Najlepiej zdecydować się na wyjazd naukowy za granicę – przekonuje dr Marcin Poręba z Politechniki Wrocławskiej, pierwszy polski stypendysta Marie Curie Individual Global Fellowship z programu Horyzont 2020. Już 24 maja podczas warsztatów organizowanych we Wrocławskim Centrum Transferu Technologii dr Poręba opowie, jak skutecznie zmierzyć się z formalnościami programu. Startujemy o 8.30!

Szkolenie dedykowane jest dla osób z tytułem naukowym doktora lub z czteroletnim doświadczeniem badawczym (na pełen etat liczonym od momentu uzyskania tytułu magistra), chcących prowadzić badania w najlepszych ośrodkach badawczych świata (w tym w firmach). Czas trwania stypendium może wahać się od roku do trzech lat.

- Podczas spotkania opowiem krok po kroku, jak wypełnić wniosek od strony formalnej i merytorycznej – wskazuje dr Poręba. – Na przykładzie mojego wniosku pokażę, na co należy zwrócić szczególną uwagę.
Część merytoryczna to około 10 stron, z których ponad połowa jest opisem projektu naukowego. Trzeba w niej odpowiedzieć na pytanie, jak wyjazd i praca za granicą wpłynie nie tylko na rozwój kariery naukowej ubiegającego się o stypendium kandydata, lecz również jak wynikijego pracy przełożą się na dziedzinę nauki, którą się zajmuje.

Podczas warsztatów będzie mowa także o tym, jak prawidłowo przygotować CV kandydata do wniosku oraz jak podpisać umowę partnerską między uczelnią a zagranicznym ośrodkiem.

- Wyjazd zdecydowanieprzyspieszył rozwój mojej kariery naukowej. W USA zajmowałem się zupełnie inną dziedziną wiedzy niż na Politechnice. Interdyscyplinarność pozwoliła mi spojrzeć szerzej na problem, z którym mierzę się w swoich badaniach. Do tego za granicą nie prowadziłem zajęć dydaktycznych, więc mogłem się skupić tylko na pracy naukowej – przekonuje prowadzący warsztaty.

Termin: 24 maja 2018r.

Miejsce: Politechnika Wrocławska, Wrocławskie Centrum Transferu Technologii, sala seminaryjna nr 12 (I piętro), ul. Smoluchowskiego 48 we Wrocławiu

Program:

8.30 - 9.00 Rejestracja uczestników

9.00 – 10.30 Individual Fellowships IF Marie Skłodowskiej Curie – European Fellowships i Global Fellowships wymogi formalne, dokumentacja konkursowa, kryteria oceny, struktura wniosku 
Elżbieta Olejnik, Regionalny Punkt Kontaktowy
10.30 – 11.00 Przerwa
11.00 – 12.30 Wskazówki stypendysty H2020 MSCA 
dr inż. Marcin Poręba, Marie Skłodowska-Curie Research Fellow, Politechnika Wrocławska
12.30 – 12.45 Dyskusja
12.45 – 13.00 Jak złożyć wniosek Individual Fellowships IF na Participant Portal

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu prosimy o rejestrację online na stronie www.rpk.wroc.pl zakładka szkolenia.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają materiały szkoleniowe oraz poczęstunek.

Dodatkowe informacje: rpk(@)pwr.edu.pl, tel. 71 320 41 96, 71 320 21 89.

Szkolenie finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego