Zapraszamy na konferencję "Droga do wolności" 11 grudnia 2019 r.

Odzyskana przez Polskę w 1989 roku suwerenność rodziła się w różnych miejscach, w Londynie, gdzie trwali Rząd i Prezydent RP na Uchodźstwie, w Maisons Laffitte, gdzie powstawała paryska „Kultura”, w Monachium, skąd nadawało radio Wolna Europa, w Nowym Jorku, gdzie wychodził „Nowy Dzienniki” oraz w Polsce, gdzie działała opozycja demokratyczna. Bez wkładu każdego z tych ośrodków i uczestniczących w ich działaniach ludzi nie byłby możliwy najpierw Sierpień roku 1980, a potem rok 1989. Wolność szła do Polski z różnych stron.

W organizowanej przez Muzeum Pana Tadeusza – Gabinety Świadków Historii konferencji „Drogi do wolności” wezmą udział zarówno świadkowie historii: red. Julita Karkowska, dziennikarka ukazującego się Nowym Jorku „Nowego Dziennika”, prof. Konrad Tatarowski, dziennikarz Radia Wolna Europa, obecnie pracownik Uniwersytetu Łódzkiego, mecenas Jacek Taylor, wieloletni obrońca w procesach politycznych w okresie PRL (bronił zarówno Lecha Wałęsę, jak i Andrzeja Gwiazdę) oraz historycy: badacz dziejów „polskiego Londynu”, prof. Rafał Habielski, dr Anna Cichocka zajmująca się historią paryskiej „Kultury” oraz dr. Grzegorz Waligóra, autora prac opisujących rodzenie się i działania opozycji demokratycznej na Dolnym Śląsku i w Polsce.

Sesja popularno-naukowa konferencji ,,Droga do wolności” odbywać się będzie  11 grudnia br. od godz. 10.00 do 16.00 w sali konferencyjnej Zakładu Narodowego im. Ossolińskich (ZNiO) Stara Plebania - wejście przez Ogród Barokowy ul. Szewska 37. Więcej na temat konferencji na stronie https://muzeumpanatadeusza.ossolineum.pl/pl/wydarzenia/drogi-do-wolnosci-sesja-popularno-naukowa