Zaczynasz rok akademicki? Pomyśl o nagrodach! Zapraszamy do konkursu Wrocławska Magnolia.

„Wrocławska Magnolia” – konkurs na najlepszą pracę magisterską, poświęconą zagadnieniom poprawy jakości życia wrocławian.

Konkurs adresowany jest do studentów wrocławskich uczelni (publicznych i niepublicznych), którzy w pracach magisterskich podejmują tematykę poprawy szeroko rozumianej jakości życia wrocławian (ochrona środowiska naturalnego i zdrowia człowieka, zagospodarowanie terenów zielonych). Organizatorem Konkursu jest Prezydent Wrocławia, w imieniu którego działa Biuro Współpracy z Uczelniami Wyższymi. Celem jest wsparcie najzdolniejszych absolwentów wrocławskich uczelni oraz popularyzacja i praktyczne wykorzystanie wyników najlepszych prac dyplomowych przez Urząd Miejski Wrocławia oraz jednostki organizacyjne Gminy Wrocław.

Wysokość nagrody pieniężnej dla laureatów może wynieść nawet 10 tys. zł.

Konkurs przeprowadzany jest corocznie i jego celem jest wsparcie najzdolniejszych absolwentów wrocławskich uczelni. Nagradzając prace dyplomowe, Miasto docenia talent i rzetelną pracę zdolnych młodych ludzi, zachęcając ich tym samym do związania swojej przyszłości z Wrocławiem.

Oceny prac konkursowych dokonuje specjalnie powołana komisja konkursowa, w skład której wchodzą przedstawiciele komórek organizacyjnych urzędu oraz miejskich jednostek organizacyjnych, a w jej obradach uczestniczą przedstawiciele wrocławskiego środowiska akademickiego. Komisja przedstawia Prezydentowi nominacje do nagród.

Każda z wrocławskich uczelni ma prawo zgłosić do konkursu maksymalnie pięć prac dyplomowych spełniających następujące warunki:

  • zostały obronione w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki, w którym konkurs został ogłoszony i w którym upływa termin nadsyłania prac konkursowych,
  • uzyskały co najmniej ocenę dobrą,
  • poruszają zagadnienia poprawy szeroko pojętej jakości życia wrocławian, a w szczególności ochrony środowiska naturalnego - w tym głównie redukcji emisji dwutlenku węgla - jak również ochrony życia i zdrowia człowieka oraz zagospodarowania terenów zielonych w mieście, a proponowane rozwiązania muszą być możliwe do zastosowania z korzyścią dla mieszkańców miasta.

 

Zasady konkursu zostały określone w zarządzeniu nr 9201/13 Prezydenta Wrocławia z 25.11.2013 r.

Edycja 2016/2017 była już XIV-stą edycją. Komisja wyróżniła w niej 8 prac magisterskich. Suma nagród wyniosła 41 tys. zł.

Sprawdź też inne konkursy na prace magisterskie: http://www.wroclaw.pl/pokazne-nagrody-w-konkursach-na-prace-magisterskie