Wszechnica Miejska - Kontakt

Wrocławskie Centrum Akademickie

Biuro Współpracy z Uczelniami Wyższymi
Urząd Miejski Wrocławia

Rynek 13, 50-101 Wrocław

Barbara Rogowska

tel.: +48 71 798 13 15

barbara.rogowska@um.wroc.pl

Monika Płoszaj
t
el.: +48 71 770 20 04
 monika.ploszaj@um.wroc.pl