Wrocławskie Konferencje Naukowe - poznajcie wyniki!

Kapituła zadecydowała o przyznaniu dofinansowania 28 konferencjom, organizowanym przez 9 Uczelni i 2 Instytuty Badawcze, na łączną kwotę 140.000 złotych.

Zestawienie konferencji rekomendowanych przez Kapitułę do dofinansowania w ramach programu Wrocławskie Konferencje Naukowe:

WROCLAWSKIE-KONFERENCJE-NAUKOWE-wyniki