Wrocławskie Konferencje Naukowe - Konferencja: „Badania Marketingowe – metody, trendy, zastosowania”. Termin 20-22 maja.

Wrocławskie Centrum Akademickie i Katedra Badań Marketingowych Uniwersytetu Ekonomicznego zapraszają na konferencję „Badania Marketingowe – metody, trendy, zastosowania”, która odbędzie się w dniach 20-22 maja 2018 roku, jest kontynuacją cyklicznych spotkań poświęconych problematyce badań marketingowych, które zostały zapoczątkowane na konferencji w 2004 roku. ,,Konferencja jest dofinansowana ze środków Miasta Wrocławia w ramach programu Wrocławskie Konferencje Naukowe" .

Idea tegorocznej konferencji wyrażona została hasłem: „Badania marketingowe – metody, trendy, zastosowania”. Celem konferencji jest stworzenie forum służącego wymianie myśli oraz identyfikacja i ocena przydatności metod badań marketingowych w procesach decyzyjnych przedsiębiorstw i innych podmiotów rynkowych, a także określenie wpływu nowych technologii na zarządzanie informacją marketingową.W programie konferencji znajdują się prezentacje referatów, debata panelowa, warsztat oraz sesja posterowa. Uczestnikami konferencji będą przedstawiciele katedr marketingowych wiodących uczelni ekonomicznych, a także wydziałów ekonomicznych i zarządzania uniwersytetów oraz politechnik z całej Polski.Patronat nad konferencją objął JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Polskie Naukowe Towarzystwo Marketingu i czasopismo: „Marketing i Rynek”. Konferencja jest dofinansowana ze środków Miasta Wrocławia w ramach programu Wrocławskie Konferencje Naukowe.

,,Konferencja jest dofinansowana ze środków Miasta Wrocławia w ramach programu Wrocławskie Konferencje Naukowe"

 

 

 

Do pobrania