Wrocławska Profesura dla Richarda von Weizsäckera

Richard von Weizsäcker, były prezydent RFN, został uhonorowany Wrocławską Profesurą im. Fritza Sterna. Uroczystość odbyła się 4 marca. Honorowe wyróżnienie zostało przyznane po raz pierwszy.

PREZYDENT MIASTA WROCŁAWIA
DR RAFAŁ DUTKIEWICZ
ORAZ
REKTOR UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO
PROF. DR HAB. MAREK BOJARSKI
 
NADAJĄ
      
DR. RICHARDOWI VON WEIZSÄCKEROWI
BYŁEMU PREZYDENTOWI REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC
 
WROCŁAWSKĄ PROFESURĘ IM. FRITZA STERNA
 
JAKO
HONOROWE WYRÓŻNIENIE W DOWÓD UZNANIA
ZA ZASŁUGI
W TWORZENIU WZAJEMNEGO POROZUMIENIA POMIĘDZY NARODAMI I KULTURAMI,
WSPIERANIE WALKI Z UPRZEDZENIAMI I NIENAWIŚCIĄ
ORAZ BUDOWĘ ŚWIADOMEGO SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO.
 
 
PREZYDENT MIASTA WROCŁAWIA                  REKTOR UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO
DR RAFAŁ DUTKIEWICZ                             PROF. DR HAB. MAREK BOJARSKI
 
 
WROCŁAW, 2011