„Wrocławska Magnolia”: zgłoszenia do 20 stycznia

W konkursie firmowanym przez Urząd Miasta Wrocławia i Wrocławskie Centrum Akademickie oceniane są prace dyplomowe dotyczące jakości życia w stolicy Dolnego Śląska.

Do udziału w konkursie zgłaszać się mogą osoby, które w swoich pracach magisterskich – obronionych w ubiegłym roku akademickim, podjęły temat szeroko pojętej jakości życia Wrocławian. Do tej pory laureatami nagrody byli absolwenci m.in. architektury, urbanistyki, ochrony środowiska, architektury krajobrazu, ochrony zdrowia, a także kierunków związanych z naukami społecznymi.

Laureaci mogą liczyć na wyróżnienia i nagrody sięgające od dwóch do dziesięciu tysięcy zł.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 20 stycznia.

Konkurs dla autorów prac dyplomowych organizuje miasto Bydgoszcz. Formuła jest podobna – zgłosić można prace dyplomowe, magisterskie, licencjackie, inżynierski i doktorskie dotyczące miasta nad Brdą. Nagrody wynoszą od trzech do dziesięciu tysięcy zł. Zgłoszenia należy nadsyłać do 18 stycznia.

Nagrody dla prace dyplomowe, magisterskie i doktoranckie, ma także wiele organizacji, instytucji, stowarzyszenia i przedsiębiorstwa.

Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku do 28 lutego czeka na zgłoszenia od autorów prac doktorskich i magisterskich. Muszą one dotyczyć „tematyki związanej z historią Solidarności, opozycją wobec komunizmu i dyktatury oraz/lub ideą solidarności społecznej, dysponującej wysokim potencjałem innowacyjności i odznaczającej się dużą wartością merytoryczną.” Do zdobycia pięć tys. zł za pracę magisterską, siedem tysięcy zł za doktorat.

Aż 20 tys. zł do podziału między laureatów ma Spółdzielczy Instytut Badawczy KRS, który po raz XII organizuje konkurs na pracę naukową dotycząca ruchu spółdzielczego. Zgłoszenia należy nadsyłać do końca kwietnia.

Natomiast Związek Harcerstwa Polskiego do 15 stycznia czeka na autorów prac naukowych, którzy podjęli temat historii harcerstwa oraz współczesności ruchu harcerskiego.

Po raz 21. organizowany jest konkurs im. Jana Józefa Lipskiego, który firmuje Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita. Jego celem jest promocja zasad solidarności społecznej, tolerancji, humanizmu. Do konkursu mogą przystąpić absolwenci m.in. historii, teorii literatury, wiedzy o kulturze, nauk społecznych. Termin nadsyłania prac mija 31 stycznia.

Szczegółowe informacje na temat konkursów i ich regulaminy można znaleźć na stronach internetowych organizatorów.