Wrocławska Magnolia - zapraszamy na uroczystość wręczenia dyplomów w edycji 2017/2018. Wtorek, 29.05. Godzina 11:00!

Jutro (29.05.2018), w Ogrodzie Botanicznym odbędzie się uroczystość wręczenia dyplomów w konkursie "Wrocławska Magnolia". Część oficjalna potrwa ok. 2 godzin, od 11:00 do 13:00.

O konkursie ,,Wrocławska Magnolia":

Konkurs „Wrocławska Magnolia” adresowany jest do absolwentów wrocławskich uczelni (publicznych oraz niepublicznych), którzy w swoich pracach magisterskich podejmują tematykę poprawy szeroko rozumianej jakości życia wrocławian (ochrona środowiska naturalnego i zdrowia człowieka, zagospodarowanie terenów zielonych). Wysokość nagrody pieniężnej dla laureatów może wynieść nawet 10 tys. zł.

Konkurs przeprowadzany jest corocznie i jego celem jest wsparcie najzdolniejszych absolwentów wrocławskich uczelni. Nagradzając prace dyplomowe, Miasto docenia talent i rzetelną pracę zdolnych młodych ludzi, zachęcając ich tym samym do związania swojej przyszłości z Wrocławiem. Celem przyjętym przez organizatorów konkursu jest także popularyzacja i dążenie do praktycznego wykorzystania wyników najlepszych prac dyplomowych. Wielu laureatów konkursu jest dziś naukowcami, przedsiębiorcami, którzy jednocześnie realizują swoje pasje życiowe. Tym samym udowadniają, że warto inwestować w talent.

Organizatorem konkursu jest Prezydent Wrocławia, a za realizację zadania odpowiada Biuro Współpracy z Uczelniami Wyższymi w Urzędzie Miejskim Wrocławia.

 

Lista Gości Honorowych jutrzejszego wydarzenia:

 I Rektorzy i władze uczelni

1. Prof. Piotr Kielan – Rektor Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
2. Prof. Andrzej Dziedzic – Prorektor ds. nauczania Politechniki Wrocławskiej
3. Prof. dr hab. Rafał Wojciechowski – Prorektor ds. Studenckich Uniwersytetu Wrocławskiego

II Członkowie Komisji Konkursowej
1. Dr Jacek Ossowski – Współprzewodniczący, Rada Miejska Wrocławia
2. Prof. Tadeusz Luty – Przewodniczący, Wrocławskie Centrum Akademickie
3. Lech Filipiak – Dyrektor Departamentu Nieruchomości i Eksploatacji
4. Ewa Szczęch – Dyrektor Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych
5. Bartłomiej Świerczewski – Dyrektor Biura ds. Partycypacji Społecznej
6. Jan Chmielewski – Rada Miejska Wrocławia
7. Małgorzata Zawada - Rada Miejska Wrocławia
8. Beata Urbanowicz – Koordynator Projektu Wydziału Architektury i Budownictwa
9. Prof. Andrzej Drabiński
10. Dr Zygmunt Kącki – Dyrektor Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego

 

Lista tegorocznych laureatów