Wrocławska Magnolia po raz trzynasty

Termin nadsyłania prac konkursowych mija 31 stycznia 2016.

Konkurs „Wrocławska Magnolia" skierowany jest do absolwentów wrocławskich uczelni, których prace magisterskie obronione w roku akademickim 2014/2015 dotyczyły zagadnień poprawy szeroko pojętej jakości życia wrocławian, a w szczególności ochrony środowiska naturalnego - w tym głównie redukcji emisji dwutlenku węgla - jak również ochrony życia i zdrowia człowieka oraz zagospodarowania terenów zielonych w mieście.

Szczegółowe informacje na stronie Wrocławskiej Magnolii.