Wrocław nagrodzony za wspieranie współpracy nauki z biznesem

WCA wyróżnione w tegorocznym rankingu Strategy Awards 2016

Wrocławskie Centrum Akademickie  (program realizowany przez Biuro Współpracy          z Uczelniami Wyższymi) zostało wyróżnione w tegorocznym rankingu Strategy Awards 2016 magazynu fDI Intelligence TUTAJ.

fDI Intelligence to magazyn z grupy Finnancial Times zajmujący się bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi (Foreign Direct Investment). Co roku tworzy rankingi miast najbardziej przyjaznych dla inwestycji, o najlepszej strategii rozwoju i łączących w swojej działalności rozmaite dziedziny życia społecznego, takie jak kultura, biznes czy nauka.

W tym roku Wrocław zdobył nagrodę w aż dwóch rankingach fDi. W rankingu European Cities and Regions of the Future 2016/2017  uplasował się na  pierwszym miejscu w kategorii „strategia pozyskiwania inwestycji bezpośrednich” (nagrodę otrzymała Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej) natomiast w rankingu Strategy Awards 2016 zostało docenione właśnie Wrocławskie Centrum Akademickie – wyróżnienie przyznano w istotnej dla rozwoju miasta kategorii „relacje nauki z biznesem”.

W uzasadnieniu podano, że ,,Wrocławskie Centrum Akademickie oferuje szeroką platformę porozumienia dla władz miejskich, uczelni wyższych oraz biznesu i ułatwia dobrą współpracę tych trzech grup na arenie miasta. Dodatkowo jest to pierwsza w Polsce inicjatywa tego rodzaju”

Warto również dodać, że w rankingu Strategy Awards 2016 Wrocław znalazł się także w ważnej dla nauki kategorii pozyskiwania wsparcia, jako miasto, którego ,,program wsparcia stanowi zachętę dla transferu wiedzy pomiędzy instytucjami nauki a biznesem i jest pomocny w tworzeniu nowych miejsc pracy”.