Wnioski on-line w Studenckim Programie Stypendialnym.

Aplikacja rusza z początkiem czerwca!

Aplikacja internetowa, dzięki której możliwa będzie rejestracja wniosków stypendialnych, zostanie udostępniona studentom oraz doktorantom w pierwszym tygodniu czerwca br. Termin rejestracji oraz wypełniania wniosków upływa 30 czerwca 2020 r. Zapraszamy do udziału w programie.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad i trybu przyznawania stypendium oraz wymagane dokumenty znajdują się na stronie internetowej Wrocławskiego Centrum Akademickiego
w zakładce dotyczącej SPS - kliknij.

W razie pytań kontakt:

Moniką Płoszaj tel. 71 770 20 04 lub email: monika.ploszaj@um.wroc.pl

Anna Banaś tel. 71 798 13 13 lub email: anna.banas@um.wroc.pl

Katarzyna Majkowska tel. 71 770 20 26 lub email: katarzyna.majkowska@um.wroc.pl