Wnioski on-line w Studenckim Programie Stypendialnym

Aplikacja internetowa, dzięki której będzie możliwa rejestracja wniosków stypendialnych, będzie udostępniona 1 czerwca 2017 r. a termin wypełniania wniosków upływa 30 czerwca 2017 r.

 

Szczegółowe informacje dotyczące zasad i trybu przyznawania stypendium oraz wymagane dokumenty znajdują się na stronie internetowej w zakładce dotyczącej SPS - kliknij.

W razie pytań kontakt:

Moniką Płoszaj tel. 71 770 20 04 lub email: monika.ploszaj@um.wroc.pl

Anna Banaś tel. 71 798 13 13 lub email: anna.banas@um.wroc.pl

Kamil Eckhardt tel. 71 798 13 15 lub email: kamil.eckhardt@um.wroc.pl