Wizyta laureata II edycji Wrocławskiej Profesury im. Fritza Sterna Joschki Fischera

Uroczystość wręczenia Profesury odbędzie się 12 czerwca 2013 r. o godz. 17:30 w Sali Sesyjnej Rady Miejskiej Wrocławia (Sukiennice 9). Joschka Fischer wygłosi wykład pt.: „Has the West still the Future?”. Uroczystości towarzyszyć będzie też wyjątkowe wydarzenie: specjalnie na tę okazję, wyświetlone zostanie nagranie patrona inicjatywy – prof. Fritza Sterna, który zamierza ogłosić przekazanie swojego imponującego księgozbioru na rzecz Uniwersytetu Wrocławskiego.

Joschka Fischer spotka się także z wrocławskim środowiskiem naukowym. Tego samego dnia o godz. 14:45 w sali 2D Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (ul. Uniwersytecka 7/9) laureat Wrocławskiej Profesury im. Fritza Sterna wygłosi wykład pt. „The Crisis and the Future of Europe”.

Wizytę przygotowuje Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego we współpracy z Urzędem Miejskim Wrocławia. Wszystkie spotkania prowadzone będą w języku angielskim.

Wrocławska Profesura im. Fritza Sterna została ustanowiona w 2009 z inicjatywy Prezydenta Wrocławia i Fundacji ZEIT w geście uhonorowania prof. Fritza Sterna  i jego naukowego dorobku. Zamiarem inicjatorów było inspirowanie społeczności akademickiej oraz wzbogacenie życia intelektualnego miasta poprzez przyciągnięcia do miasta światowej sławy autorytetów z dziedziny humanistyki i nauk społecznych oraz wspierać miasto  w ochronie i pielęgnowaniu jego wielokulturowego dziedzictwa. Podstawą wyboru laureatów Wrocławskiej Profesury im. Fritza Sterna jest zarówno kryterium doskonałości naukowej jak i działalność społeczna: zaangażowanie nauki w proces tworzenia wzajemnego porozumienia pomiędzy narodami i kulturami, wspieranie walki z uprzedzeniami i nienawiścią oraz budowa świadomego społeczeństwa obywatelskiego. Laureaci profesury są wybierani zarówno na podstawie ich dokonań akademickich jak i pracy na rzecz dialogu między kulturami i budowy świadomego społeczeństwa obywatelskiego.

Honorowa Kapituła Wrocławskiej Profesury im. Fritza Sterna

Prof. Fritz Stern – honorowy Przewodniczący
dr Anna Hofmann – Zeit Stiftung, Hamburg
Janusz Reiter – Centrum Stosunków Międzynarodowych, Warszawa
Prof. Jerzy Szacki – profesor emeritus Uniwersytetu Warszawskiego
Prof. Elżbieta Matynia – The New School for Social Research, New York i Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
Prof. Marcin Król – Uniwersytet Warszawski
dr Hana Cervinkova – Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wrocław
Prof. Tadeusz Luty – były Rektor Politechniki Wrocławskiej

Wrocławska Profesura im. Fritza Sterna finansowana jest wspólnie przez Fundację ZEIT i Miasto Wrocław.

Fritz Stern, wybitny historyk uznawany na świecie za jednego z największych amerykańskich badaczy historii, urodził się w 1926 r. w Breslau w szanowanej rodzinie lekarzy. Rosnący w czasach nacjonalistcznego reżimu antysemityzm zmusił rodzinę do puszczenia Niemiec w 1938 r. Osiedlili się w Nowym Jorku. Kariera akademicka Fritza Sterna wiąże się ściśle z Columbia University, gdzie studiował i piastował najwyższe stanowiska, w tym także kanclerza. Jego praca koncentruje się wokół dwóch zagadnień: rozwoju narodowego socjalizmu w Niemczech oraz historii społeczności żydowskiej w Niemczech oraz jej związkach z kulturą Niemiec. Do jego najbardziej znanych książek należą The Politics of Cultural Despair (1961), Gold and Iron (1977) i Einstein’s German World (1999). W pierwszych rozdziałach swojej ostatniej książki Niemcy w pięciu wcieleniach (tytuł oryginału: Five Germanys I Have Known, 2006) szczególną uwagępoświęca Śląskowi i Wrocławiowi, gdzie dorastał, wraz z jego mieszanką z kultury niemieckiej, słowiańskiej, żydowskiej, charakterystycznej dla tego miasta. Jego miasto rodzinne wzbudziło w nim także zainteresowanie Polską. Był dumny z Wrocławia jako bastionu Solidarności.

Joschka Fischer – były wicekanclerz i Minister Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec (1998-2005). W prowadził niemiecką Partię Zielonych do parlamentu na poziomie lokalnym (Hesja) i federalnym. W latach 2006 - 2007 był profesorem gościnnym Woodrow Wilson School na Princeton University (USA). Jest członkiem zarządu International Crisis Group oraz członkiem kierownictwa grupy eksperckiej Rady Europy ds. Zagranicznych. Joschka Fischer jest też jednym  z założycieli firmy Joschka Fischer and Company.