Wieczór Naukowca 2020 – Wokół człowieka

Już 11 grudnia, odbędzie się online IV Ogólnopolska Konferencja dla Młodych Naukowców: Wieczór Naukowca 2020 – Wokół Człowieka. Organizatorem wydarzenia jest Studenckie Towarzystwo Naukowe AWF we Wrocławiu, a partnerem - Wrocławskie Centrum Akademickie.

Tematyka konferencji obejmuje problemy badawcze szeroko pojętej kultury fizycznej (wychowania fizycznego, rehabilitacji, sportu oraz turystyki i rekreacji), a celem wydarzenia jest stworzenie interdyscyplinarnego forum dla prezentacji dotychczasowych osiągnięć naukowych w zakresie zdrowia oraz szeroko pojętej kultury fizycznej. Konferencja jest również okazją do nawiązania kontaktów naukowych między studentami i pracownikami z różnych ośrodków w Polsce.

„Wieczór Naukowca” jest cyklicznym wydarzeniem studenckim, które od 2009 roku cieszy się dużym zainteresowaniem wśród młodych naukowców oraz opiekunów naukowych prowadzących koła naukowe. Dedykowana jest studentom I, II i III stopnia, którzy zajmują się szeroko pojętymi badaniami "wokół człowieka".

Wydarzenie będzie transmitowane przez oficjalny kanał Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu w serwisie YouTube. Początek transmisji o godzinie 8:30.

Patronat honorowy konferencji: Rektor Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu prof. dr hab. Andrzej Rokita