WROCŁAWSKIE AKADEMICKIE ZESPOŁY ZADANIOWE (WAZZA) - o projekcie

nowy program WCA – FAZA PILOTAŻOWA

WAZZA to nowy format współpracy miasta ze środowiskiem akademickim, w szczególności
z jego najmłodszym pokoleniem. Zasadniczym założeniem tej formuły projektowej jest zaangażowanie studentów i doktorantów w kreatywne projektowanie/planowanie szczegółowych miejskich rozwiązań.

Działanie w ramach formatu WAZZA  podzielone jest na trzy etapy:

1. Otwarty nabór pomysłów:

  • władze Miasta ogłaszają miejski problem, który będzie analizowany w ramach programu WAZZA (np. rozwiązanie problemu kłódek na moście Tumskim, zagospodarowanie kłopotliwego architektonicznie placu) i zapraszają mieszkańców do zgłaszania swoich pomysłów na rozwiązanie wspomnianego problemu (ten etap trwa ok. 4 tygodni);
  • nie jest to jednak konkurs na docelowy pomysł, który zostanie wdrożony przez miasto; najciekawsze pomysły mieszkańców staną się punktem wyjścia dla pracy współzawodniczących grup studenckich/doktoranckich nad koncepcją docelowego rozwiązania;
  • podsumowanie etapu zbierania pomysłów kończy się wręczeniem upominków dla autorów najciekawszych propozycji.

2. Praca interdyscyplinarnych studenckich zespołów zadaniowych:

  • formułowane są zespoły akademickie, przy założeniu, że ich skład powinien obejmować przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych i perspektyw poznawczych, tak by zapewnić wielowymiarową analizę zjawiska, tworząc warunki do powstania kreatywnego i efektywnego rozwiązania;
  • studenci dostają wgląd do zgłoszonych pomysłów wrocławian, jako punkt wyjścia do analizy i dalszych, własnych prac;
  • uczestniczą w „wykładzie inspiracyjnym” dotyczący szerszego kontekstu analizowanego zagadnienia (np. historia zjawiska/problemu, symbolika, aspekty techniczne, przegląd rozwiązań w innym miastach na świecie etc.);
  • pracują nad koncepcją/projektem pod okiem opiekunów naukowych oraz konsultantów miejskich (urzędników, którzy zapewnią, by prace nie rozwijały się w kierunkach niezgodnych z lokalnymi o raz ogólnymi regulacjami).

3. Ocena prac:

  • Komisja konkursowa wyłania najlepsze rozwiązanie/rozwiązania wypracowane przez interdyscyplinarne zespoły zadaniowe; najlepsze prace są nagradzane, a ta wdrożona przez władze miejskie nagradzana jest dodatkowo.