Visiting Professors - prof. Vincent Cassar, ekspert z dziedziny zagadnien metodyki badan naukowych, psychologicznych aspektów zarzadzania oraz Evidence Based Management

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu serdecznie zaprasza na wykłady, warsztaty i seminaria realizowane w ramach programu Visiting Professors funduszu Scientiae Wratislavienses finansowanego ze środków Miasta Wrocławia.

Vincent Cassar  jest profesorem Birkbeck College, London oraz Malta University. Jego obszar naukowy badawczy dotyczy m.in. zagadnień metodyki badań naukowych, psychologicznych aspektów zarządzania oraz Evidence Based Management. Profesor jest członkiem British Science Council oraz American Academy of Management. 

 

Do pobrania