Visiting Professors - prof. Stefan Sorgner - wybitny ekspert z dziedziny trans i post humanizmu.

Dolnośląska Szkoła Wyższa serdecznie zaprasza w dniach 24-26 maja 2017 r.na wykłady i seminaria prowadzone przez światowej klasy badacza z obszaru studiów nad posthumanizmem i transhumanizmem, prof. Stefana Sorgnera. Profesor Sorgner jest autorem licznych publikacji z zakresu metahumanizmu, bioetyki, filozofii Nietzschego, etycznych aspektów rozwoju nowych techno. Wizyta organizowana jest w ramach programu VisitingProfessors.

Do pobrania