Visiting Professors - prof. Joseph Zyss, światowej sławy ekspert w dziedzinie optyki nieliniowej i biofotoniki.

Prof. Joseph Zyss, światowej sławy ekspert w dziedzinie optyki nieliniowej i biofotoniki, przyjeżdża na Politechnikę Wrocławską. Między 6 i 9 listopada wygłosi na Politechnice dwa wykłady oraz poprowadzi seminaria naukowe. Wizyta francuskiego badacza organizowana jest przez Wydział Podstawowych Problemów Techniki w ramach programu Visiting Professors.

Do pobrania