Visiting Professors - prof. John Hickey - ekspert z dziedziny bioinformatyki w hodowli zwierząt

Profesor John Hickey jest kierownikiem Działu Hodowli Zwierząt Instytutu Roslin na Uniwersytecie w Edynburgu i jednym z najbardziej dynamicznie rozwijajacych sie naukowców młodego pokolenia w dziedzinie bioinformatyki zwierzat i roslin hodowlanych. Poza tym wiodąca cechą charakterystyczną badań prowadzonych w zespole kierowym przez prof. Hickey’a jest szerokie spektrum metodyczne, tworzenie oprogramowania oraz łączenie badań podstawowych z badaniami stosowanymi w przemyśle hodowlanym.

Do pobrania