[Visiting Professors] Prof. Jason Crandall z wizytą na Akademii Wychowania Fizycznego

Zapraszamy na szereg wykładów w dniach 7-9.10.2019