Visiting Professors - prof. James Lamiell - wybitny amerykański teoretyk osobowości, metodolog, historyk psychologii

Profesor James T. Lamiell, autor książki William Stern (1871-1938): A BriefIntroduction to His Life and Works, wybitny amerykański teoretyk osobowości, metodolog, historyk psychologii jest najbardziej znanym i najwybitniejszym na świecie propagatorem idei Williama Sterna, który w potocznej opinii najczęściej kojarzy się z wprowadzeniem do psychologii pojęcia ilorazu inteligencji (IQ)

   Jednak, jak to pokazuje Lamiell, znaczenie Sterna dla rozwoju psychologii i pedagogiki i innych nauk humanistycznych, jest o wiele bardziej znaczące niż dotychczas sądzono. Wszystkie współczesne spory o koncepcje człowieka dotykają problemów, którymi zajmował się Stern będąc Profesorem Uniwersytetu Wrocławskiego w latach (1897-1916). To właśnie we Wrocławiu powstały najwybitniejsze dzieła Sterna dotyczące personalistycznej koncepcji nauki. Podstawą całego programu Sterna było pojęcie osoby, które zawarło w sobie wszystko to, co najlepsze z różnorodnych tradycji chrześcijańskiej, judaistycznej oraz wielkiej tradycji niemieckiego idealizmu. Jego program rozwoju nauki w oparciu o personalizm jest uważany za przejaw najwyższego stopnia humanizmu w XX wieku. Na początku XX wieku, aż do tragicznych wydarzeń 1933 roku związanych z czasami faszyzmu w Niemczech, Stern był uważany za najwybitniejszego psychologa niemieckiego. Tragiczne wydarzenia tamtego okresu spowodowały, że idee Sterna popadły w zapomnienie. I to właśnie profesor Lamiell jest osobą, która od trzydziestu lat przywraca współczesnym badaczom idee personalizmu Sterna. Zaniedbanie odniesień historycznych przez współczesnych psychologów prowadzi do nieporozumień w kwestii pojęć, co doskonale zostaje wypunktowane przez profesora Lamiella, który już w 1996 roku w artykule One StepForward, TwoStepsBack pisze:” „Wyzwaniem, tak jak to widział Stern, dla naukowej psychologii było pogodzenie faktu różnic indywidualnych w różnych obszarach psychologicznego funkcjonowania człowieka (wrażenia, percepcja, pamięć, uwaga, uczucia, sądy) z dążeniem do wiedzy o tym, czym jest to, co ogólne. Był to z pewnością czas narodzin współczesnej psychologii osobowości. Czasem nie był rok 1930, a 1900, miejscem nie był Harvard lub którykolwiek z pozostałych Amerykańskich Uniwersytetów, ale był to Uniwersytet w Breslau, obecnie Wrocław (Polska)”

 prof. James T. Lamiell   prof. Stern

Główny temat wizyty profesora Lamiella to: WilliamStern we Wrocławiu i w świecie, który to wykład będzie zaproszeniem do szerokiej dyskusji na temat współczesnych sporów na temat psychologii osobowości, psychologii różnic indywidualnych, których badanie również zapoczątkował Stern w 1900 we Wrocławiu. Jego seminaria dotyczyć też będą zagadnień metodologicznych stanowiących istotny wkład Sterna w rozstrzygnięcie aktualnie dyskutowanych problemów.

Wykład odbędzie się:

20 kwietnia g. 17.00
Instytut Psychologii UWr
(ul. J. Wł. Dawida 1)
Aula (II piętro)

Seminarium odbędzie się:

21 kwietnia g. 12.00
Katedra Biologii Człowieka
(ul. Kuźnicza 35)
s. Czekanowskiego

 

Do pobrania