WIZYTA ODWOŁANA prof. Elena Chernikova, kierownik Katedry Prawnej Regulacji Gospodarki i Finansów Rosyjskiej Prezydenckiej Akademii Gospodarki Narodowej.

Prof. Elena Chernikova zajmuje się pracą nauko-dydaktyczną od 25 lat. Jest znaną specjalistką w dziedzinie prawa finansowego i autorką koncepcji publicznej regulacji działalności banków w Rosji, w ramach której uzasadniała potrzebę specjalnego uregulowania prawnego dla tego rodzaju działalności gospodarczej. Jest autorką ponad stu prac naukowych, w tym pięciu monografii i współautorką siedmiu monografii wielo-autorskich. Bierze czynny udział w szkoleniu kadry naukowej i dydaktycznej.

WIZYTA ODBĘDZIE SIĘ W INNYM TERMINIE

Do pobrania