Visiting Professors - podajemy wyniki!

Gratulujemy uczelniom i instytutom, które otrzymały dofinansowanie!!!!

PROGRAM VISITING PROFESSORS, FUNDUSZ SCIENTIAE WRATISLAVIENSES

 

POSIEDZENIE KAPITUŁY SCIENTIAE WRATISLAVIENSES

 

Członkowie Kapituły zebrali się 23 stycznia 2018 r., aby zaopiniować wnioski wrocławskich uczelni i instytutów naukowych o sfinansowanie z budżetu Miasta w ramach funduszu Scientiae Wratislavienses wizyt wybitnych uczonych. Wnioski dotyczyły wizyt zaplanowanych na rok 2018.

W spotkaniu udział wzięli:

  1. prof. dr hab. inż. Tadeusz Luty, Przewodniczący Kapituły;
  2. prof. dr hab. Bogusław Fiedor, członek Kapituły;
  3. prof. dr hab. Marek Bojarski, członek Kapituły;
  4. prof. dr hab. Marian Klinger, członek Kapituły
  5. Kamil Eckhardt, pracownik Biura Współpracy z Uczelniami Wyższymi.

 

Przewodniczący Kapituły profesor Tadeusz Luty we wrześniu 2017 wystosował do rektorów wrocławskich uczelni akademickich oraz dyrektorów instytutów naukowych zaproszenie do skorzystania z funduszu Scientiae Wratislavienses, którego ideą jest sprowadzanie do Wrocławia wybitnych naukowców, których wizyty finansuje Miasto.
W odpowiedzi na zaproszenie do Biura Współpracy z Uczelniami Wyższymi wpłynęło
48 wniosków:

  Nazwa Uczelni

Liczb wniosków

Łączna
kwota

Akademia Sztuk Pięknych im Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

5

48 285 zł

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

1

12 350 zł

Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu

1

5 300 zł

Politechnika Wrocławska

13

91 659 zł

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

2

15 500 zł

Uniwersytet Przyrodniczy

1

18 000 zł

Uniwersytet Wrocławski

14

122 750 zł

Zakład Naukowy im. Ossolińskich we Wrocławiu

3

15 700 zł

Akademia Wychowania Fizycznego

1

13 000 zł

Uniwersytet Medyczny

5

37 700 zł

Akademia Sztuk Teatralnych

1

9 000 zł

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych

1

16 500 zł

SUMA

48

405 744 zł

 

 

W tym roku przewodniczący Kapituły wystąpił do Akademii Młodych Uczonych i Artystów z prośbą o wstępne zaopiniowanie wniosków (opinia merytoryczna).

Kapituła rozpatrzyła wszystkie 48 wniosków.

Kapituła zaakceptowała   22    wnioski, udzielając tym samym finansowego wsparcia w wysokości    160 000 zł:

 Nazwa Uczelni

 

Liczb wniosków

  Kwota
dofinansowania

Akademia Sztuk Pięknych im Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

 

2

13 000 zł

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

 

1

6 000 zł

Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu

 

1

5 000 zł

Politechnika Wrocławska

 

6

34 800 zł

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

 

2

12 000 zł

Uniwersytet Przyrodniczy

 

1

6 500 zł

Uniwersytet Wrocławski

 

6

32 700 zł

Zakład Naukowy im. Ossolińskich we Wrocławiu

 

1

5 000 zł

Akademia Wychowania Fizycznego

 

1

6 500 zł

Uniwersytet Medyczny

 

5

26 000 zł

Akademia Sztuk Teatralnych

 

1

6 000 zł

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych

 

1

6 500 zł

SUMA

 

28

160 000 zł

         

 

 

Imienne zestawienie zaakceptowanych wizyt:

Imię i Nazwisko

Uczelnia

Przyznana kwota

Friedrich Köhler

Uniwersytet

Medyczny

4 000 zł

Ingo Martin Kvac

Uniwersytet

Medyczny

 

4 000 zł

Sergio Vargas

Uniwersytet

Medyczny

 

5 000 zł

Birendra Nath Mallick

Uniwersytet

Medyczny

 

6 500 zł

Akira Aoki

Uniwersytet

Medyczny

 

6 500 zł

 

 

 

Karol Berger

Uniwersytet

Wrocławski

5 000 zł

Michael Burawoy

Uniwersytet

Wrocławski

6 500 zł

Roger Cooke

 

Uniwersytet

Wrocławski

6 500 zł

Philippe Bourdin

Uniwersytet

Wrocławski

2 200 zł

Mohsen Ghaffari

Uniwersytet

Wrocławski

6 000 zł

Elena Chernikova

Uniwersytet

Wrocławski

6 500 zł

 

 

 

Vincent Cassar

Uniwersytet

Ekonomiczny

6 000 zł

Pasqualle Tridico

Uniwersytet

Ekonomiczny

6 000 zł

 

 

 

Maurizio Ferrari

Instytut

Niskich Temperatur i

Badań Strukturalnych

6 500 zł

 

 

 

Michael Lyons

Akademia

Sztuk Pięknych

6 500 zł

Erica Rosenfeld

Akademia

Sztuk Pięknych

6 500 zł

 

 

 

Haim Gitler

Zakład Narodowy im. Ossolińskich

5 000 zł

 

 

 

Lynn Holley

Akademia Wychowania Fizycznego

6 500 zł

 

 

 

George Shalutashvili

Akademia

Sztuk Teatralnych

6 000 zł

 

 

 

Jörg Becker

Politechnika

Wrocławska

4 800 zł

Włodzimierz Bronic-Czerechowski

 

Politechnika

Wrocławska

6 000 zł

Keneth Ruud

Politechnika

Wrocławska

5 500 zł

Ruy Marcelo de Oliveira Pauletti

 

Politechnika

Wrocławska

6 500 zł

Masami Okamoto

Politechnika

Wrocławska

6 000 zł

Peter Prelovšek

Politechnika

Wrocławska

6 000 zł

 

 

 

Malcolm Hawkesford

Uniwersytet

Przyrodniczy

6 500 zł

 

 

 

Gaston Pineau

Dolnośląska

Szkoła Wyższa

5 000 zł

 

 

 

Naji Hakim

Akademia

Muzyczna

6 000 zł

 

 

 

 

Zapraszamy na nasz profil na Facebooku: WCA

Do pobrania