Visiting Professors - abp Piero Marini i prof. Rene Roux - teologowie, znawcy dziedziny liturgistyki i patrystyki.

Wrocławskie Centrum Akademickie i Papieski Wydział Teologiczny zaprasza na wykłady arcybiskupa. Piero Mairniego, byłego podsekretarza w Św. Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, wieloletniego Mistrza Papieskich Ceremonii Liturgicznych oraz profesora Rene Roux, znanego teologa i filozofa zajmującego się głównie badaniem dzieł Ojców Kościoła. Wykłady będą częścią Międzynarodowej Konferencji Naukowej z okazji 20-lecia XLVI Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego we Wrocławiu.

Do pobrania