Visiting Professors

Miasto, we współpracy z uczelniami, zaprasza najznamienitszych naukowców i artystów z całego świata. Visiting Professors to wybitne umysły na wyciągnięcie ręki...

Aktualności