Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom

15 listopada o godz. 16.30 w Oratorium Marianum Uniwersytetu Wrocławskiego odbędzie się uroczyste wręczenie dyplomów stypendystom Studenckiego Programu Stypendialnego – Stypendium dla doktorantów.

Uroczystość odbędzie się podczas otwartego posiedzenia Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola zorganizowanego z okazji Święta Nauki Wrocławskiej.
O stypendium w ramach Studenckiego Programu Stypendialnego - realizowanego już od kilku lat we Wrocławiu – mogli się ubiegać min. doktoranci uczelni publicznych i niepublicznych oraz placówek naukowych, którzy wyróżniają się szczególnymi osiągnięciami w dziedzinach wiedzy nawiązujących do zakresu działalności wielkich wrocławskich naukowców:

  • Ludwika Hirszfelda w zakresie nauk biologicznych i medycznych;
  • Hugona Steinhausa w zakresie nauk matematycznych;
  • Maxa Borna w zakresie nauk fizycznych i chemicznych;
  • Jerzego Grotowskiego w zakresie sztuki;
  • Wincentego Stysia w zakresie nauk społecznych i humanistycznych;
  • Jana Mozrzymasa w zakresie nauk interdyscyplinarnych. 

W tym roku akademickim Kapituły postanowiły przyznać w ramach sześciu kategorii stypendialnych 14 wyróżnień oraz 13 stypendiów w wysokości 2.000 zł. Wśród tegorocznych nagrodzonych jest sześciu stypendystów z Politechniki Wrocławskiej, dwóch z Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu Medycznego, jedna z Akademii Muzycznej oraz Uniwersytetu Ekonomicznego i Przyrodniczego.