Święto Nauki Wrocławskiej i wręczenie dyplomów stypendystom SPS!

15 listopada o godz. 16.30 w Oratorium Marianum Uniwersytetu Wrocławskiego odbędzie się uroczyste wręczenie dyplomów stypendystom Studenckiego Programu Stypendialnego – Stypendium dla doktorantów. Uroczystość odbędzie się podczas otwartego posiedzenia Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola zorganizowanego z okazji Święta Nauki Wrocławskiej.

O stypendium w ramach Studenckiego Programu Stypendialnego - realizowanego już od kilku lat we Wrocławiu – mogli się ubiegać min. doktoranci uczelni publicznych i niepublicznych oraz placówek naukowych, którzy wyróżniają się szczególnymi osiągnięciami w dziedzinach wiedzy nawiązujących do zakresu działalności wielkich wrocławskich naukowców:

  • Ludwika Hirszfelda w zakresie nauk biologicznych i medycznych;
  • Hugona Steinhausa w zakresie nauk matematycznych;
  • Maxa Borna w zakresie nauk fizycznych i chemicznych;
  • Jerzego Grotowskiego w zakresie sztuki;
  • Wincentego Stysia w zakresie nauk społecznych i humanistycznych;
  • Jana Mozrzymasa w zakresie nauk interdyscyplinarnych.

W tym roku akademickim Kapituły postanowiły przyznać w ramach sześciu kategorii stypendialnych 12 wyróżnień oraz 18 stypendiów w wysokości 2.000 zł. Wśród tegorocznych nagrodzonych jest siedmiu stypendystów z Uniwersytetu Wrocławskiego, pięciu z Politechniki Wrocławskiej, dwóch z Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego oraz po jednej z Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta, Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śl., Uniwersytetu SWPS i Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. L. Hirszfelda.

Więcej o uroczystości organizowanej z okazji Święta Nauki Wrocławskiej TUTAJ