Stypendia dla doktorantów przyznane!

Studencki Program Stypendialny realizowany jest z inicjatywy Prezydenta Miasta Wrocławia, a prowadzony przez Wrocławskie Centrum Akademickie. W najnowszej edycji programu stypendia otrzymało 24 doktorantów z wrocławskich uczelni, którzy wykazali się wybitnymi osiągnięciami w swoich dziedzinach nauki. Komisje Stypendialne postanowiły również wyróżnić aż 33 doktorantów.

Stypendia finansowane są ze środków Gminy Wrocław. Na aktualną edycję Programu dla doktorantów przeznaczono kwotę 432.000 zł.

Oceny wniosków w 8 kategoriach dokonują Komisje Stypendialne, do których Prezydent Wrocławia zaprosił uznane autorytety związane z wrocławskim środowiskiem naukowym. W ocenie kandydatur brane są pod uwagę wybitne osiągnięcia doktorantów w następujących kategoriach:

1) stypendium im. Ludwika Hirszfelda – w zakresie nauk biologicznych i medycznych;

2) stypendium im. Hugona Steinhausa – w zakresie nauk matematycznych;

3) stypendium im. Maxa Borna­ – w zakresie nauk fizycznych i chemicznych;

4) stypendium im. Wincentego Stysia – w zakresie nauk społecznych i humanistycznych;

5) stypendium im. Jerzego Grotowskiego – w zakresie sztuki;

6) stypendium im. Jana Mozrzymasa – w zakresie badań interdyscyplinarnych; 

W tym roku po raz pierwszy przyznano też: 

7) stypendium im. Mariana Suskiego – w zakresie nauk inżynieryjno-technicznych;

8) stypendium im. Alfreda Jahna – w zakresie nauk o Ziemi i środowisku

W tegorocznej edycji programu wpłynęło aż 175 wniosków. Wysokość stypendium wynosi 2000 zł miesięcznie, a pobierać je można przez - maksymalnie - 9 miesięcy.

Osoby zainteresowane mogą aplikować o stypendium online - przez STRONĘ WCA. Na stronie można znaleźć też szczegółowe informacje, dotyczące terminów składania wniosków. 

Poniżej publikujemy listę Laureatów. Gratulujemy!

Do pobrania