Stypendia dla doktorantów przyznane!

Znamy już nazwiska doktorantów, którym przyznane zostały stypendia w ramach Studenckiego Programu Stypendialnego!

O stypendia mogli ubiegać się doktoranci, którzy studiują we Wrocławiu na studiach III stopnia na uczelniach publicznych i niepublicznych lub placówkach naukowych, prowadzący studia doktoranckie we Wrocławiu - którzy mają wybitne osiągnięcia w dziedzinach ważnych dla rozwoju naszego miasta.

Zasadniczym kryterium do uzyskania stypendium, były właśnie te wybitne osiągnięcia w dziedzinach wiedzy, odpowiadających jednej z sześciu kategorii stypendialnych:

 - stypendium im. Ludwika Hirszfelda – w zakresie nauk biologicznych i medycznych
 - stypendium im. Hugona Steinhausa  - w zakresie nauk matematycznych
 - stypendium im. Maxa Borna -  w zakresie nauk fizycznych i chemicznych
 - stypendium im. Jerzego Grotowskiego  - w zakresie sztuki
 - stypendium im. Jana Mozrzymasa  - w zakresie badań interdyscyplinarnych
 - stypendium im. Wincentego Stysia  - w zakresie nauk społecznych i humanistycznych.

Studencki Program Stypendialny realizowany jest – z inicjatywy Prezydenta Wrocławia – przez Wrocławskie Centrum Akademickie, a stypendia finansowane są ze środków Gminy Wrocław.

W bieżącej edycji Programu, stypendia otrzymało łącznie 18 doktorantów, a komisje stypedialne wyróżniły 16 osób.

Publikujemy listę laureatów i wyróżnionych doktorantów.

Wszystkim serdecznie gratulujemy!

Do pobrania