Studencki Program Stypendialny – stypendium matematyczne

Od roku akademickiego 2016/2017 prowadzone dotąd przez Departament Edukacji stypendia dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, którzy zdali egzamin maturalny z matematyki na poziomie rozszerzonym, realizowane będą przez Biuro Współpracy z Uczelniami Wyższymi.

Od roku akademickiego 2016/2017 prowadzone dotąd przez Departament Edukacji stypendia dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, którzy zdali egzamin maturalny z matematyki na poziomie rozszerzonym przyznawane dotychczas na podstawie Uchwały nr XXVIII/868/13 realizowane będą przez Biuro Współpracy z Uczelniami Wyższymi.

W związku z trwającą aktualizacją przepisów, formularz zgłoszeniowy obowiązujący w tegorocznym naborze wniosków zostanie opublikowany na stronie internetowej Wrocławskiego Centrum Akademickiego po 15 września br.

Termin składania wniosków będzie przedłużony do 31 października 2016 r.

Wnioski należy składać do dnia 31 października w sekretariacie Biura Współpracy z Uczelniami Wyższymi (Rynek 13, II piętro, pok. 200).

Wnioski stypendialne składane na formularzach obowiązujących w ubiegłym roku nie będą przyjmowane.