Studencki Program Stypendialny Stypendium dla studentów będących laureatami ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych i konkursów – lista stypendystów

Lista stypendystów Studenckiego Programu Stypendialnego

Publikujemy listę laureatów ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych i konkursów,  którzy otrzymali stypendium w ramach Studenckiego Programu Stypendialnego – Stypendium dla studentów.

 

Do pobrania