Studencki Program Stypendialny Stypendium dla studentów wyjeżdżających na studia za granicę – internetowa rejestracja wniosków

Zachęcamy do udziału!

Zapraszamy do skorzystania z oferty stypendialnej dla studentów wyjeżdżających na studia za granicę w ramach Studenckiego Programu Stypendialnego (SPS).

W tegorocznej edycji studenci wyjeżdżający na studia za granicę w semestrze zimowym zobowiązani są do wypełnienia wniosku on-line za pośrednictwem aplikacji internetowej, która zostanie udostępniona w pierwszym tygodniu czerwca br. Termin rejestracji oraz wypełniania wniosków upływa 30 czerwca 2020 r. (przyjmujemy wyłącznie wnioski on-line).

Formularz wniosku online dla Studentów wyjeżdżających na studia zagranicę dostępny jest tutaj  (wniosek on-line) oraz w zakładce dot.  Studenckiego Programu Stypendialnego
w pliku dokumenty do pobrania  (link w załączeniu https://wca.wroc.pl/sps-dokumenty-do-pobrania).

Zachęcamy do zapoznania się z Instrukcja dot. wypełniania formularza wniosku on-line Stypendium dla studentów wyjeżdżających zagranicę (jest tutaj) oraz Regulaminem przyznawania stypendiów dla Studentów wyjeżdżających za granicę  (jest tutaj).

Do wniosku należy dołączyć pliki pdf zgodnie z poniższym wykazem:

  1. Zaświadczenie z uczelni potwierdzające status studenta (tj. informację o nazwie uczelni, wydziale, kierunku, specjalności, roku i semestrze studiów);
  2. Zaświadczenie z uczelni o średniej ocen za ostatni ukończony semestr studiów;
  3. Zaświadczenie z uczelni polskiej (wydane w j. polskim) potwierdzające prawo do studiowania na uczelni zagranicznej;
  4. Prezentację.

 UWAGA: pliki proszę załączyć według wskazanych poniżej nazw:

  1. Zaświadczenie _ Status studenta
  2. Zaświadczenie _Średnia ocen
  3. Zaświadczenie _ Prawo do studiowania zagranicą
  4. Prezentacja

Każda z osób ubiegających się o stypendium może złożyć tylko 1 wniosek. Ponadto osoby, które korzystały z programów stypendialnych, w tym ze stypendium w ramach Studenckiego Programu Stypendialnego są zobowiązane odnotować ten fakt w formularzu on-line.

Informacja o wynikach Studenckiego Programu Stypendialnego - Stypendium dla studentów wyjeżdżających na studia za granicę  dostępna będzie na stronie internetowej Wrocławskiego Centrum Akademickiego we wrześniu 2020 r.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub email:
Monika Płoszaj tel. 71 770 20 04, email: monika.ploszaj@um.wroc.pl
Anna Banaś tel. 71 798 13 13, email: anna.banas@um.wroc.pl