Studencki Program Stypendialny Stypendium dla studentów wyjeżdżających na studia za granicę – internetowa rejestracja wniosków

Zachęcamy do udziału!

Zapraszamy do skorzystania z oferty stypendialnej dla studentów wyjeżdżających na studia za granicę w ramach Studenckiego Programu Stypendialnego (SPS).

W tegorocznej edycji studenci wyjeżdżający na studia za granicę w semestrze letnim zobowiązani są do wypełnienia wniosku on-line za pośrednictwem aplikacji internetowej, która została udostępniona w listopadzie br. Termin rejestracji oraz wypełniania wniosków upływa 30 listopada 2019 r. (przyjmujemy wyłącznie wnioski on-line).

Wniosek on-line dla Studentów wyjeżdżających na studia zagranicę dostępny jest tutaj  (wniosek on-line) oraz w zakładce dot.  Studenckiego Programu Stypendialnego
w pliku dokumenty do pobrania  (link w załączeniu https://wca.wroc.pl/sps-dokumenty-do-pobrania).

Zachęcamy do zapoznania się z Instrukcja dot. wypełniania formularza wniosku on-line Stypendium dla studentów wyjeżdżających zagranicę (jest tutaj) oraz Regulaminem przyznawania stypendiów dla Studentów wyjeżdżających za granicę  (jest tutaj).

Do wniosku on-line należy dołączyć pliki pdf zgodnie z poniższym wykazem:

  1. Zaświadczenie z uczelni potwierdzające status studenta (tj. informację o nazwie uczelni, wydziale, kierunku, specjalności, roku i semestrze studiów);
  2. Zaświadczenie z uczelni o średniej ocen za ostatni ukończony semestr studiów;
  3. Zaświadczenie z uczelni polskiej (wydane w j. polskim) potwierdzające prawo do studiowania na uczelni zagranicznej;
  1. Prezentację.

UWAGA: pliki proszę załączyć według wskazanych poniżej nazw:

  1. Zaświadczenie _ Status studenta
  2. Zaświadczenie _Średnia ocen
  3. Zaświadczenie _ Prawo do studiowania zagranicą
  4. Prezentacja

Informacja o wynikach Studenckiego Programu Stypendialnego - Stypendium dla studentów wyjeżdżających na studia za granicę  dostępna będzie na stronie internetowej Wrocławskiego Centrum Akademickiego w styczniu 2020 r.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub email:
Monika Płoszaj tel. 71 770 20 04, email: monika.ploszaj@um.wroc.pl
Anna Banaś tel. 71 798 13 13, email: anna.banas@um.wroc.pl