Studencki Program Stypendialny Stypendium dla studentów wyjeżdżających na studia za granicę – internetowa rejestracja wniosków

Zapraszamy do skorzystania z oferty stypendialnej dla studentów wyjeżdżających na studia za granicę w ramach Studenckiego Programu Stypendialnego (SPS).

W tegorocznej edycji studenci wyjeżdżający na studia za granicę w semestrze zimowym zobowiązani są do wypełnienia wniosku on-line za pośrednictwem aplikacji internetowej , która została udostępniona 1 czerwca 2017 r. Termin rejestracji oraz wypełniania wniosków upływa 30 czerwca 2017 r. (przyjmujemy wyłącznie wnioski on-line).

  • Formularz wniosku on-line Stypendium dla studentów wyjeżdżających zagranicę (wniosek on-line)
  • Instrukcja dot. wypełniania formularza wniosku on-line Stypendium dla studentów wyjeżdżających zagranicę (jest tutaj)

Do wniosku należy dołączyć pliki pdf zgodnie z poniższym wykazem:

  1. Zaświadczenie z uczelni potwierdzające status studenta (tj. informację o nazwie uczelni, wydziale, kierunku, specjalności, roku i semestrze studiów);
  2. Zaświadczenie z uczelni o średniej ocen za ostatni ukończony semestr studiów;
  3. Zaświadczenie z uczelni polskiej (wydane w j. polskim) potwierdzające prawo do studiowania na uczelni zagranicznej;
  4. Prezentację (forma dowolna).

UWAGA: pliki proszę załączyć według wskazanych poniżej nazw:

  1. Zaświadczenie _ Status studenta
  2. Zaświadczenie _Średnia ocen
  3. Zaświadczenie _ Prawo do studiowania zagranicą
  4. Prezentacja

Każda z osób ubiegających się o stypendium może złożyć tylko 1 wniosek. Ponadto osoby, które korzystały z programów stypendialnych, w tym ze stypendium w ramach Studenckiego Programu Stypendialnego są zobowiązane odnotować ten fakt w formularzu on-line.

Informacja o wynikach Studenckiego Programu Stypendialnego - Stypendium dla studentów wyjeżdżających na studia za granicę  dostępna będzie na stronie internetowej Wrocławskiego Centrum Akademickiego we wrześniu 2017 r.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub email:


Monika Płoszaj tel. 71 770 20 04, email: monika.ploszaj@um.wroc.pl
Anna Banaś tel. 71 798 13 13, email: anna.banas@um.wroc.pl
Kamil Eckhardt tel. 71 798 13 15, email: kamil.eckhardt@um.wroc.pl