Studencki Program Stypendialny Stypendium dla studentów będących laureatami ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych i konkursów – lista stypendystów

Laureatom serdecznie gratulujemy!

Publikujemy listę laureatów ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych  i konkursów,  którzy otrzymali stypendium w ramach Studenckiego Programu Stypendialnego.

 (Zarządzenie nr 45/18 Prezydenta Wrocławia z dnia 30 listopada 2018 r.)

 

 

Do pobrania