Studencki Program Stypendialny Stypendium dla doktorantów – laureaci i wyróżnienia

Serdeczne gratulujemy!

Publikujemy listę laureatów i wyróżnionych w ramach Studenckiego Programu Stypendialnego – Stypendium dla doktorantów

Komisja Stypendialna im. Hugona Steinhausa

  • Laureaci

Artur Rutkowski

Edyta Kania

Bartosz Bednarczyk

  • Wyróżnieni

Piotr Kruczek

 

Komisja Stypendialna im. Ludwika Hirszfelda

  • Laureaci

Justyna Sokolska

Anna Więch

Jakub Suchodolski

  • Wyróżnieni

Olga Wójcicka

Piotr Łacina

 

Komisja Stypendialna im. Wincentego Stysia

  • Laureaci

Magdalena Gibiec

Wojciech Ufel

Marek Szajda

  • Wyróżnieni

Paweł Tomczak

Paweł Kaczmarski – Koronkiewicz

Monika Boberska

Komisja Stypendialna im. Maxa Borna

  • Laureaci

Dorota Dudek 

          Michał Naskręt

          Manuel Peris Diaz

 Wyróżnieni

Karolina Kordek

Maria Pawliszewska

Mateusz Szatkowski

 

Komisja Stypendialna im. Jerzego Grotowskiego

  • Laureaci

Justyna Andrzejewska

Charlotte Biszewski

Monika Polak

  • Wyróżnieni

Sara Epping

Jonasz Dziuba

 

 Komisja Stypendialna im. Jana Mozrzymasa

 Laureaci

Dominik Drabik

Katarzyna Godlewska

Katarzyna Kądziołka

  • Wyróżnieni

Grzegorz Bury

Jolanta Gąsiorek

Aleksandra Kolanek