Studencki Program Stypendialny Stypendium dla doktorantów – laureaci i wyróżnienia

Publikujemy listę laureatów i wyróżnionych w ramach Studenckiego Programu Stypendialnego – Stypendium dla doktorantów

Komisja Stypendialna im. Hugona Steinhausa

 • Laureaci
  Kamil Bogus
  Daniel Hoffmann
  Tomasz Żórawik
 • Wyróżnieni
  Piotr Dyszewski

Komisja Stypendialna im. Ludwika Hirszfelda

 • Laureaci
  Marta Konikiewicz
  Stanisław Tubek
 • Wyróżnieni
  Aleksandra Szczepaniak
  Agata Zerka

Komisja Stypendialna im. Wincentego Stysia

 • Laureaci
  Mariusz  Maziarz
  Paweł Milejski
 • Wyróżnieni
  Robert Dudziński
  Jakub Skurtys
  Katarzyna Zoń

Komisja Stypendialna im. Maxa Borna

 • Laureaci
  Anna Dzimitrowicz
  Patrycja Łydżba
 • Wyróżnieni
  Michał Białek
  Maciej Pieczarka
  Wioletta Rut

Komisja Stypendialna im. Jerzego Grotowskiego

 • Laureaci
  Aleksandra Nowysz
  Krystian Skubała
 • Wyróżnieni
  Tomasz Dobiszewski
  Anna Juchnowicz    

Komisja Stypendialna im. Jana Mozrzymasa

 • Laureaci
  Dominika Pluta
  Damian Stefaniuk
 • Wyróżnieni
  Dominik Drabik
  Paweł Sokołowski
  Paweł Woźniak