Studencki Program Stypendialny Stypendium dla doktorantów – internetowa rejestracja wniosków

Zapraszamy do skorzystania z oferty stypendialnej dla doktorantów w ramach Studenckiego Programu Stypendialnego (SPS). W tegorocznej edycji doktoranci ubiegający się stypendium zobowiązani są do wypełnienia wniosku on-line za pośrednictwem aplikacji internetowej, która zostanie udostępniona 1 czerwca 2017 r. Termin rejestracji oraz wypełniania wniosków upływa 30 czerwca 2017 r.

Każdy z plików powinien zawierać w ramach poszczególnych kategorii stypendialnych powinien zawierać następujący wykaz załączników:

W kategorii stypendium im. Ludwika Hirszfelda, Hugona Steinhausa, Maxa Borna, Wincentego Stysia, Jana Mozrzymasa:

 1. CV - max 1 strona (strona = wielkość czcionki 12 pt; 1,5 interlinia; marginesy
  2,5 cm);
 2. Lista publikacji;
 3. Merytoryczny opis najważniejszych osiągnięć naukowych, max 1 strona;
 4. Lista najważniejszych projektów badawczych, staży,  czynnych udziałów
  w konferencjach -  max 3 strony;
 5. Opinie i rekomendacje, maksymalnie 2 opinie/rekomendacje;
 6. Potwierdzenia przyjęcia do druku prac wymienionych w  punkcie 2 (tylko prac przyjętych do druku, które nie są opublikowane);
 7. Inne ważne dla kandydata informacje - max 1 strona.

W kategorii stypendium im. Jerzego Grotowskiego:

 1. CV - max 1 strona (strona = wielkość czcionki 12 pt; 1,5 interlinia; marginesy
   2,5 cm);
 2. Lista publikacji (artyści: wystaw indywidualnych i najważniejszych realizacji artystycznych);
 3. Opinie i rekomendacje, max 2 opinie/rekomendacje;
 4. Liczba i wykaz publicznych prezentacji autorskich dzieł sztuki, np. muzycznych – kompozytor utworu symfonicznego, spektaklu operowego, baletowego; filmowych
  i teatralnych – reżyser, scenarzysta; plastycznych – autor indywidualnej wystawy szczegóły publicznej prezentacji, zasięg: krajowy lub międzynarodowy);
 5. Wykaz publikacji autorskich utworów artystycznych, np. dzieł plastycznych, filmów, spektakli teatralnych / baletowych, partytur / nagrań / wykonań utworów muzycznych, powieści / tomów wierszy (proszę podać tytuł, rodzaj dzieła, rok i miejsce stworzenia / prezentacji, formę publikacji, zasięg: krajowy lub międzynarodowy);
 6. Wykaz znaczących publicznych wydarzeń artystycznych z bezpośrednim aktywnym udziałem kandydata (np. rola pierwszoplanowa/ drugoplanowa w spektaklu/filmie, solista/ dyrygent koncertu symfonicznego/kameralnego/ spektaklu operowego/ baletowego);
 7. Wykaz znaczących dzieł sztuki, których doktorant jest współautorem, zrealizowanych i zaprezentowanych publicznie, np. autorstwo / współautorstwo muzyki, zdjęć, choreografii, scenografii do filmu / spektaklu, udział w zbiorowej wystawie plastycznej, autorstwo opracowania plastycznego wystawy / spektaklu / książki / katalogu (proszę podać tytuł, rodzaj dzieła, rok i miejsce stworzenia, zasięg (krajowy, międzynarodowy); 
 8. Wykaz krajowych i zagranicznych nagród, wyróżnień, stypendiów;
 9. Wykaz ważniejszych realizacji zleconych, zamówień artystycznych, wdrożeń, wzorów patentowych, projektów komercyjnych;
 10. Udział w warsztatach, kursach mistrzowskich, rezydencjach artystycznych (proszę podać nazwę, datę i miejsce);  
 11. Inne np. udział w projektach badawczych, finansowanych ze środków innych niż środki statutowe jednostki macierzystej (proszę podać tytuł projektu, partnerów, okres realizacji), organizacja wystaw, festiwali, warsztatów, konferencji (proszę podać zakres obowiązków, datę, miejsce i zasięg imprezy), odczyty / prezentacje / publikacje konferencyjne, członkostwa w organizacjach artystycznych i naukowych, publikacje tekstów naukowych / krytycznych, wolontariat, popularyzacja sztuki i nauki itp.;
 12. plastycznej, pomnika (proszę podać tytuł, rodzaj dzieła, rok i miejsce stworzenia.

Dodatkowo każdy z kandydatów ma możliwość dodatkowego załączenia (max 3) najważniejszych  prac naukowych w formie PDF.  Nie ma konieczności ich dołączania albowiem to osoba aplikująca wybiera, czy i jakie  prace zamieszcza w systemie.

UWAGA: Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do przeniesienia wniosku do innej kategorii konkursowej.

Osoby ubiegające się o stypendium mogą złożyć tylko 1 wniosek. Ponadto osoby, które korzystały z programów stypendialnych, w tym ze stypendium w ramach Studenckiego Programu Stypendialnego są zobowiązane odnotować ten fakt w formularzu on-line.

Informacja o wynikach Studenckiego Programu Stypendialnego – Stypendium dla doktorantów dostępna będzie na stronie internetowej Wrocławskiego Centrum Akademickiego w listopadzie 2017 r.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub email:

Monika Płoszaj tel. 71 770 20 04, email: monika.ploszaj@um.wroc.pl