SPS dla doktorantów - zapraszamy do aplikowania!

Zapraszamy do aplikowania do kolejnej edycji Studenckiego Programu Stypendialnego dla doktorantów. Nabór do sześciu kategorii stypendialnych rusza 1 czerwca i potrwa do końca miesiąca.

Studencki Program Stypendialny realizowany jest – z inicjatywy Prezydenta Wrocławia – przez Wrocławskie Centrum Akademickie, a stypendia finansowane są ze środków Gminy Wrocław.

O stypendia mogą ubiegać się doktoranci, którzy studiują we Wrocławiu na studiach III stopnia na uczelniach publicznych i niepublicznych lub placówkach naukowych, prowadzący studia doktoranckie we Wrocławiu - którzy mają wybitne osiągnięcia w dziedzinach ważnych dla rozwoju naszego miasta. Zasadniczym kryterium do uzyskania stypendium, są właśnie te osiągnięcia w dziedzinach wiedzy, odpowiadających jednej z sześciu kategorii stypendialnych:

 - stypendium im. Ludwika Hirszfelda - w zakresie nauk biologicznych i medycznych
 - stypendium im. Hugona Steinhausa  - w zakresie nauk matematycznych
 - stypendium im. Maxa Borna -  w zakresie nauk fizycznych i chemicznych
 - stypendium im. Jerzego Grotowskiego  - w zakresie sztuki
 - stypendium im. Jana Mozrzymasa  - w zakresie badań interdyscyplinarnych
 - stypendium im. Wincentego Stysia  - w zakresie nauk społecznych i humanistycznych.

Aplikujący doktoranci proszeni są o wypełnienie wniosku on-line za pośrednictwem aplikacji internetowej.

Termin rejestracji oraz wypełniania wniosków upływa 30 czerwca 2021 r. (przyjmujemy wyłącznie wnioski on-line).

DOKUMENTY:

FORMULARZ wniosku online dla doktorantów 

REGULAMIN przyznawania stypendiów dla doktorantów 

INSTRUKCJA do wypełniania wniosku on-line

 

W przypadku jakichkolwiek pytań - zachęcamy do KONTAKTU

 

Zapraszamy do aplikowania!