Kontakt

Wrocławskie Centrum Akademickie

Biuro Współpracy z Uczelniami Wyższymi
Urząd Miejski Wrocławia

Rynek 13 (II p.), 50-101 Wrocław

 

Monika Płoszaj

tel.: +48 71 770 20 04
monika.ploszaj@um.wroc.pl

 

Anna Banaś

tel.: +48 71 798 13 13
anna.banas@um.wroc.pl