Ruszyła nowa edycja Studenckiego Programu Stypendialnego - dla laureatów olimpiad i konkursów!

Studencki Program Stypendialny realizowany jest we Wrocławiu już od kilku lat z inicjatywy Prezydenta Miasta i finansowany ze środków Gminy Wrocław. Do bieżącej edycji zapraszamy laureatów ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych i konkursów.

O stypendium mogą ubiegać się studenci I roku studiów jednolitych magisterskich oraz I stopnia systemu studiów stacjonarnych (uczelni zarówno publicznych jak i niepublicznych), którzy są  laureatami ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych i konkursów, uprawniających do przyjęcia na studia bez postępowania kwalifikacyjnego.

Stypendium wynosi 1000 zł miesięcznie i można je pobierać przez 9 miesięcy.

Termin składania aplikacji upływa 30 października.

Aplikować można TUTAJ