Rozpoczyna się ocena wniosków zgłoszonych do Programu FAST!

30 kwietnia zakończyliśmy nabór do kolejnej, trzeciej edycji Funduszu Aktywności Studenckiej. Wszystkie wnioski przeszły już weryfikację formalną, a za kilka dni prace rozpocznie komisja, oceniająca zgłoszone projekty.

Fundusz Aktywności Studenckiej (FAST) to program miejski - realizowany przez Wrocławskie Centrum Akademickie - skierowany do kół naukowych i nieformalnych grup studenckich, działających na wrocławskich uczelniach, które chcą realizować autorskie projekty, również interdyscyplinarne.

Ilość wniosków które wpłynęły w bieżącej edycji wskazuje na to, że Program cieszy się coraz większą popularnością w środowisku akademickim.

„Bardzo cieszymy się z tak dużego zainteresowania naszych Programem. Do tegorocznej edycji studenci zgłosili aż 101 wniosków! Komisja z dużą uwagą i zainteresowaniem przyjrzy się wszystkim pomysłom, również tym związanym z osobą i twórczością Tadeusza Różewicza” – komentuje Anna Gil, koordynator Programu.

Ze względu na tak dużą liczbę aplikacji, komisja oceniające zgłoszone projekty obradować będzie przez dwa dni - 14  i 15 czerwca.

W związku z tym mamy też ważną informację dla wszystkich zainteresowanych wynikami naboru.

Ogłoszenie listy laureatów Programu nastąpi nieco później niż zakładał wstępny harmonogram – najpóźniej do 30 czerwca.

Za niedogodności z tym związane przepraszamy i jednocześnie informujemy, że od razu po publikacji wyników naboru do bieżącej edycji Programu, będziemy kontaktować się z nagrodzonymi kołami naukowymi w celu podpisania umowy dotacyjnej, tak, aby laureaci mogli jak najszybciej rozpocząć prace nad wyróżnionymi projektami.