Relacja z wręczenia nagród w XIV edycji konkursu Wrocławska Magnolia + galeria zdjęć

Przy 14. edycji chyba trudno byłoby wyobrazić sobie inne otoczenie/miejsce niż Wrocławski Ogród Botaniczny otoczenie/miejsce na organizację uroczystości wręczenia dyplomów w konkursie „Wrocławska Magnolia”. Zwłaszcza że o tej porze roku, w maju, miejsce to jest najpiękniejsze, pełne kwitnących drzew i krzewów. W miniony czwartek 25 maja 2017 r. o godz. 12:00 uhonorowaliśmy naszych wspaniałych laureatów.

W edycji 2016/2017 wpłynęło 29 prac z dziewięciu wrocławskich uczelni. „Wspólny mianownik” ich wszystkich to tematyka związana z poprawą szeroko pojętej jakości życia wrocławian, przede wszystkim ochroną środowiska naturalnego oraz życia i zdrowia człowieka, a także zagospodarowania terenów zielonych w mieście. Proponowane rozwiązania muszą być możliwe do zastosowania z korzyścią dla mieszkańców miasta.

Komisja Konkursowa, jak co roku złożona z reprezentantów władz miejskich, wytypowała osiem najlepszych prac: trzy z Uniwersytetu Przyrodniczego, po dwie z Politechniki Wrocławskiej i Akademii Sztuk Pięknych oraz jedną z Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu.

W tegorocznej edycji konkursu „Wrocławska Magnolia” trzy zgłoszenia uhonorowano miejscem pierwszym, a co za tym idzie nagrodą w wysokości 8 tysięcy złotych. Jedną z nich Komisja przyznała Pani Lidii Bartoszek, która w swojej pracy pt. „Oczyszczanie wody do specyficznych zastosowań dla biotopów wód słodkich we wrocławskim Afrykarium” podjęła tematykę odzysku oraz oczyszczania wody w obiegu zamkniętym we wrocławskim Afrykarium. Absolwentka nie tylko zanalizowała obecny system, ale i przedstawiła koncepcję jego modernizacji wraz z analizą ekonomiczną przedsięwzięcia.

Nagrodę główna otrzymała również Pani Paulina Garba. Jej „Identyfikacja Wizualna Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego” to projekt nowego systemu, poprawiającego komfort zwiedzających i podkreślającego pozytywne zmiany zachodzące w Ogrodzie Botanicznym.

Z kolei Pan Krzysztof Piechurski, autor „Porównania efektywności eksploatacyjnej pompy ciepła powietrze-woda z wynikami symulacji uzyskanych za pomocą wybranych metod analitycznych”, zajął się problemem efektywności pomp ciepła.

Drugie miejsce oraz nagrodę w wysokości 6 tysięcy złotych przyznano Pani Martynie Sikorze. Praca laureatki dotyczyła proekologicznych działań w zakresie gospodarowania wodą opadową w przestrzeni zurbanizowanej i pokazała praktyczną możliwość ich zastosowania na Przedmieściu Oławskim we Wrocławiu – osiedlu aktualnie poddawanym rewitalizacji.

14. edycja konkursu to również trzy przyznane ex aequo miejsca trzecie. Pani Joanna Ciesielska zwróciła uwagę Komisji Konkursowej tematem pracy, jakim uczyniła patologie społeczne wśród młodzieży Wrocławia. Laureatka dokonała analizy zjawiska, oceniła też jego wpływ na bezpieczeństwo społeczne miasta i mieszkańców.

Zdobywczyni kolejnej, trzeciej nagrody, Pani Katarzyna Wójcik, przedmiotem swojej pracy uczyniła rewitalizację jednego z kwartałów zabudowy śródmiejskiej na Przedmieściu Oławskim we Wrocławiu. W tym wypadku szczególnie przekonujący okazał się pomysł, by działaniom remontowym i modernizacyjnym śródmiejskich podwórek towarzyszyło tworzenie ogrodów dla mieszkańców z zastosowaniem roślin o funkcji terapeutycznej.

Nagrodą o tożsamej wartości uhonorowano również Pana Jacka Kuśmierskiego, który tematem swoje pracy uczynił dawną promenadę spacerową Hugo Richtera we Wrocławiu. Absolwent przedstawił propozycję nowego zagospodarowania ścieżki z poszanowaniem jej wartości historycznych, jak również autorski projekt przebiegu i połączeń ścieżek spacerowych Wrocławia o łącznej długości 530 km.

W tym roku Komisja Konkursowa wyróżniła jedną pracę, Pani Zuzanny Zakrzewskiej. Dyplomantka zajęła się w niej funkcjonowaniem człowieka w minimalnych przestrzeniach użytkowych, a szczególną uwagę zwróciła na przestrzeń, jaką jest balkon w bloku mieszkalnym. Uznanie Komisji Konkursowej zyskał zaprojektowany przez laureatkę mebel, zestaw SITSET, łączący w sobie różne funkcje i czyniąc tym samym balkon przestrzenią użyteczną.

Łączna wartość nagród w tegorocznej edycji konkursu wyniosła 41 tys. zł.

Galeria