Poszukiwani partnerzy

Naukowców i firmy zainteresowane umieszczeniem swoich ofert na stronie prosimy o przesłanie wypełnionych formularzy.

Naukowców i firmy zainteresowane umieszczeniem swoich ofert na stronie prosimy o przesłanie wypełnionych formularzy.

Naukowców i firmy zainteresowane umieszczeniem swoich ofert na stronie wca.wroc.pl prosimy o przesłanie wypełnionych formularzy.

Jednakże aby opublikować Państwa ogłoszenie potrzebujemy dysponować oryginałem zgody na przetwarzanie danych osobowych. W związku z tym bardzo prosimy o przesłanie podpisanego oświadczenia (oryginał) znajdującego się pod formularzem zgłoszeniowym (str. 2)* na adres:

Biuro Współpracy z Uczelniami Wyższymi

Urząd Miejski Wrocławia
Rynek 13
50-101 Wrocław
II piętro

Plik z częścią formularza bezpośrednio dotyczącą Państwa (Przedsiębiorcy/Naukowca) oferty (str. 1) należy wysłać na adres mozart@um.wroc.pl.

UWAGA!!!

Formularz z Państwa ofertą zostanie opublikowany na stronie wca.wroc.pl dopiero wtedy, gdy podpisane przez Państwa oświadczenie (oryginał) dotrze do Biura Współpracy z Uczelniami Wyższymi.

 

*informacja dodatkowa dla firm:

W przypadku firm – osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – pod formularzem podpisuje się właściciel firmy, a w przypadku wskazania do kontaktu innej osoby pod formularzem podpisuje się właściciel firmy i osoba wskazana do kontaktu; natomiast w przypadku pozostałych firm – spółek prawa handlowego i innych form prawnych pod formularzem podpisuje się osoba wskazana do kontaktu.

Do pobrania