O WCA

Wrocławskie Centrum Akademickie (WCA) to łącznik między samorządem miasta i środowiskiem akademickim, stworzony i finansowany przez samorząd.

Nasza działalność jest różnorodna

  • Studenci znają nas jako koordynatora miejskiego programu stypendialnego.

  • Pracownicy naukowi i przedsiębiorcy wiedzą, że udzielamy pomocy w realizacji projektów naukowo-badawczych. Znają nas także jako akuszera Akademii Młodych Uczonych i Artystów i koordynatora programu Visiting professors.

  • Liderzy akademiccy wiedzą, że dobrze orientujemy się w sprawach polityki rozwoju oraz rynku pracy i możemy doradzić jak rozwiązać poszczególne problemy dotyczące współpracy uczelni z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym.

 

W istocie robimy trzy rzeczy

  • Po pierwsze realizujemy własne, autorskie projekty. To zdecydowanie największa część naszej pracy, dotykająca spraw talentów akademickich, rynku pracy, polityki rozwoju gospodarczego.

  • Po drugie doradzamy środowisku akademickiemu w jego własnych działaniach, tam, gdzie to pożądane i możliwe. Dotykamy rozmaitych tematów – integracja środowiska akademickiego, zaangażowanie uczelni w głębszą współpracę z biznesem lub otoczeniem społeczno-gospodarczym.

  • Po trzecie stale poszerzamy i porządkujemy wiedzę o kierunkach rozwoju środowiska akademickiego z jednej strony i organizmu samorządowego z drugiej. To zadanie najbardziej rozczłonkowane, ale o tyle ważne, że pozwala nam raz na jakiś czas strzelić w dziesiątkę z pomysłem na projekt lub inicjatywę.

 

Nie prowadzimy spraw związanych z promocją uczelni ani rekrutacją na studia.

Jesteśmy pracownikami Urzędu Miejskiego Wrocławia.

WCA jest pierwszą inicjatywą tego typu w Polsce.