O programie Visiting Professors

Program Visiting Professors to cykl wizyt znanych naukowców, artystów, ludzi biznesu z całego świata. Finansowane są one z budżetu miejskiego (fundusz Scientiae Wratislavienses). Goście przyjeżdżają do Wrocławia na zaproszenie Prezydenta Wrocławia, rektorów wrocławskich uczelni i dyrektorów instytutów naukowych, a organizacji wizyt podejmują się uczelnie oraz instytuty.

Visiting Professors daje możliwość wymiany myśli, idei, doświadczeń pomiędzy naukowcami z Wrocławia, a zagranicznymi gośćmi, wzbogacając w ten sposób wrocławskie środowisko naukowe i nadaje mu międzynarodowy charakter. Tematyka wykładów oraz spotkań jest bardzo różnorodna i dotyczy wielu dyscyplin naukowych reprezentowanych przez wrocławskich naukowców. Na wykłady są zapraszani wszyscy zainteresowani wrocławianie.

Projekt ma zapewnić wrocławianom unikalną możliwość spotkania z wybitnymi przedstawicielami świata nauki, kultury i biznesu. Ta niepowtarzalna okazja do wzięcia udziału w wykładach i warsztatach prowadzonych przez wybitne osobistości, ma inspirować mieszkańców do kreatywności, zachęcać ich do eksperymentowania, podejmowania działań nieszablonowych i innowacyjnych, co w konsekwencji w naturalny sposób wpływa na rozwój naszego miasta.

Dofinansowania do wizyt uczonych i artystów przyznawane są na podstawie wniosków składanych przez rektorów uczelni lub dyrektorów instytutów naukowych; powinny one  zawierać program, kosztorys wizyty i życiorys gościa oraz uwzględniać uzasadnienie dla jego wizyty we Wrocławiu (odniesienie do strategii rozwoju „Wrocław 2030”).

Program Visiting Professors powstał z inicjatywy Prezydenta Wrocławia oraz Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola jako przejaw otwartości Miasta na potrzeby środowiska naukowego oraz potrzeby realizacji strategii rozwoju Wrocławia; za realizację zadania odpowiada Biuro Współpracy z Uczelniami Wyższymi w Urzędzie Miejskim Wrocławia.