O programie

Zapraszamy wszystkich utalentowanych doktorantów i młodych pracowników naukowych do udziału w Konkursie „TBS dla młodych naukowców”!

Wychodząc naprzeciw potrzebom młodych naukowców związanych z wrocławskim środowiskiem akademickim z przyjemnością informujemy o uruchomieniu III edycji Programu „TBS dla młodych naukowców".

W konkursie może wziąć udział każdy doktorant lub młody pracownik naukowy i naukowo-dydaktyczny jednej z wrocławskich uczelni akademickich lub instytutu badawczego, który wykaże się wybitnymi osiągnięciami w reprezentowanej przez siebie dziedzinie i nie ukończył jeszcze 35 roku życia (zgodnie z Ustawą z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki). Nagrodą w konkursie jest możliwość wynajmu mieszkania w systemie TBS na preferencyjnych warunkach. 

Co oferujemy

Informacje o standardowej ofercie TBS, w tym kryteria udziału wynikające
z prawa polskiego, dostępne są na stronie internetowej TBS:www.tbs-wroclaw.com.pl/tresci/29. Prosimy o zapoznanie się z nimi wszystkie osoby zainteresowane udziałem w naszym programie!

Elementy specjalne oferty TBS dla młodych pracowników nauki i doktorantów w III edycji programu to:

  • Obniżona do 20% wysokość wpłaty tzw. wkładu partycypacyjnego dla uczestników programu (w standardowej ofercie TBS wartość ta wynosi 30%), czyli 764 zł za 1m2powierzchni użytkowej.
  • Kaucja poprzedzająca podpisanie umowy najmu wynosi trzykrotność miesięcznego czynszu należnego za lokal, liczona jako iloczyn stawki kaucji (13,20 zł) i powierzchni użytkowej mieszkania.
  • Czynsz za 1m2 wynosi 13,20 zł plus koszty użytkowania, tj. ogrzewanie, prąd, woda, ścieki, śmieci etc.
  • 10 z oferowanych mieszkań jest już gotowych do zasiedlenia, 10 kolejnych zostanie udostępnionych w maju 2014 r., a 2 w lipcu 2014 r.
  • Ofertą objęte są 22 wyselekcjonowane nowe mieszkania przy ulicy Wojanowskiej we Wrocławiu (Dzielnica Stabłowice, metraż: od 30 do 47 m2).

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami Konkursu:

Dokumenty, które należy złożyć

Aby wziąć udział w Konkursie, należy złożyć wypełniony oraz podpisany wniosek konkursowy wraz z załącznikami wskazanymi we wniosku.

Wniosek do pobrania

Ostateczna data składania wniosków: 28 marca 2014 r.

Miejsce składania wniosków: Biuro Współpracy z Uczelniami Wyższymi/ Wrocławskie Centrum Akademickie, Rynek 13, II p., p. 200, sekretariat

Kontakt

W razie dodatkowych pytań dot. Regulaminu Konkursu oraz wniosku konkursowego prosimy o kontakt z panią Alicją Kocik:

tel.: 71 770 20 00.

Szczegółowe pytania nt. mieszkań lub umów prosimy kierować do TBS Wrocław sp. z o.o.:

tel.: 71/325-33-38, 325-21-04, 325-28-44

www: www.tbs-wroclaw.com.pl