O Profesurze

Wrocławska Profesura im. Fritza Sterna została ustanowiona w 2009 r. przez prezydenta Wrocławia i Fundację Zeit w geście uhonorowania profesora Fritza Sterna i jego wybitnej działalności naukowej...

Wrocławska Profesura im. Fritza Sterna została ustanowiona w 2009 r. przez prezydenta Wrocławia i Fundację Zeit w geście uhonorowania profesora Fritza Sterna i jego wybitnej działalności naukowej.
Zamiarem inicjatorów było inspirowanie społeczności akademickiej oraz wzbogacanie życia intelektualnego we Wrocławiu poprzez przyciągnięcie do miasta światowej sławy uczonych – przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych, aby wesprzeć miasto w umacnianiu wielokulturowego dziedzictwa Wrocławia.

Podstawą wyboru laureatów Wrocławskiej Profesury im. Fritza Sterna jest zarówno kryterium doskonałości naukowej jak i działalność społeczna: zaangażowanie nauki w proces tworzenia wzajemnego porozumienia pomiędzy narodami i kulturami, wspieranie walki z uprzedzeniami i nienawiścią oraz budowy świadomego społeczeństwa obywatelskiego. Do składania kandydatur naukowców zaproszone są wrocławskie uczelnie akademickie.

Decyzję o przyznaniu stypendium i wyborze kandydatury podejmuje Kapituła programu, pod przewodnictwem honorowym prof. Fritza Sterna w składzie: prof. Jerzy Szacki, prof. Marcin Król, prof. Elżbieta Matynia, Janusz Reiter, dr Anna Hofmann, prof. Tadeusz Luty i dr Hana Červinkova.